Natuurtuin als schoolplein voor de Meester Schabergschool

In samenwerking met Zina Al Edany-architect, hebben we voor Halsema Hoveniers een ontwerp gemaakt voor de meester Schabergschool in Den Haag. Het doel van dit ontwerp was om subsidieaanvragen te doen bij verschillende instellingen. Er is enthousiast gereageerd door de diverse subsidianten en is er voldoende geld binnengekomen. Inmiddels is het schoolplein opgeleverd. Het schoolplein ligt in het buurtpark Kortenbosch maar kon hier geen direct onderdeel van uitmaken in verband met de beheersbaarheid. Hierdoor was het niet toegestaan om het hekwerk van het schoolplein te verwijderen en een groot park te maken. Het bestaande schoolplein was een sluitpost in het ontwerp van deze tamelijk nieuwe school. Bestrating van grijze betontegels, een fietsenstalling met een beschildering en één speeltoestel.

Het ontwerp van het nieuwe schoolplein vloeit voort uit een aantal thema’s; natuur + milieu, leren + vermaak, spelen + bewegen, water + energie. Wij vinden dat kinderen niet direct speeltoestellen nodig hebben om te spelen; het zelfontdekken en samenspelen is belangrijker voor de ontwikkeling van het kind; het prikkelt de fantasie en werkt socialiserend. In het ontwerp hebben we veel bestaande materialen en elementen hergebruikt. De nieuwe materialen die we hebben toegevoegd zijn alleen natuurlijke materialen; zand, vlechtriet, boomstammen, onbehandeld kastanjehout e.d. Aan de hand van bovengenoemde thema’s hebben we een aantal belevingsplekken gemaakt.Het Avonturenbos; in het avonturenbos wordt van alles ontdekt wat in de natuur gebeurt. Er zijn vogelhuisjes, bijenhotels, mierenhopen en kevergangen maar ook kruidentuintjes, bloemenperkjes en grasveldjes. In kleine groepjes werken de kinderen aan natuuropdrachten: ze ontleden, bestuderen, tekenen en omschrijven. Op open plekjes in het avonturenbos staan stoeltjes en tafeltjes.Het Fietspad; over het schoolplein loopt een fietsroute met 2 rotondes, zo ontstaat een doorgaand fietspad. Op beide rotondes staat een ‘verkeerszuil’ met stoplicht en verkeersborden. Het fietspad wordt met ‘fietspad-rose’ betonverf over de bestaande tegels geschilderd compleet met belijning en oversteekplaatsen. Zo komen de kinderen al vroeg in aanraking met de spelregels uit het echte verkeer.
Het Klauterdorp; in het klauterdorp wordt geklommen, geslingerd, gegleden, gevallen en gesprongen; hier gebruik je alle spieren.. Het bestaande speeltoestel wordt hergebruikt en verder uitgebreid met nieuwe attributen. Over het fietspad komt een heuse hangbrug.


De Zitkuil; in de zitkuil staat een grote houten tafel met houten boomstammetjes om op te zitten; hier wordt ‘buitenles’ gegeven. Ook kan de zitkuil gebruikt worden als theater en worden er voorstellingen gegeven. Laat je talent maar zien!Het Speelduin; op het speelduin gebeurt van alles. Er is een glijbaan, een klimtouw, een ladder, twee ‘grotten’ en een waterwerk. Aan de hoge randen liggen grote bomen, lager staan houten palen soms los van elkaar en kan je er tussendoor lopen. Een stalen rooster zorgt ervoor dat het zand en het water wordt opgevangen. Speciale apparatuur zorgt ervoor dat er geen katten inkomen.De Roddelbank; onder de boom komt een bank, de roddelbank. Hier worden de laatste nieuwtjes van de school besproken, stiekem of met zijn allen. Weet je al op wie Maaike verliefd is?