Dakterras voor Collin Howard

Het bestaande terras in het centrum van Den Haag zit opgesloten tussen de aanliggende bebouwingen. Hierdoor concentreren alle buitenruimtes van deze woningen aan de achterzijde waardoor er geen privacy is. Met specifieke oplossingen ontstaat er een besloten terras zonder veel hinder voor de aanliggende buitenruimtes te veroorzaken. In het terrasdek zijn glazen blokken opgenomen om de eronder gelegen lichtstraat van daglicht te voorzien. 's-Avonds komt het licht van de eronder gelegen ruimte door de glazen blokken. Aan de voorzijde van het terras is een 'venster' gemaakt tussen bamboe-beplanting.  De linker- en rechter terras-afscheidingen zijn verschillend en afgestemd op de ernaast gelegen woningen. Het bestaande terras ligt opgesloten en biedt nagenoeg geen vrijheid. Door de rommeligheid van de omgeving is in de voorzijde van het terras een 'venster' gemaakt tussen bamboe-beplanting. Hierdoor wordt het zicht gekokert naar de plek waar het licht is en leidt af van de rommeligheid. Omdat de linker buren direct zicht op het terras hebben is hier een glazen scherm gemaakt met een print van een berkenbos. Zo hebben de buren uitzicht op dit bos en geeft Collin enige privacy op het terras. De rechter buren hebben op de begane grond hun buitenruimte. Aan deze zijde van het terras is een 'open web' als afscheiding gemaakt. Hierdoor hebben deze buren geen last van een gebouwde terrasafscheiding. Aangezien dit ontwerp te complex is om alleen uit te voeren, wordt samen met Halsema Hoveniers bekeken hoe dit uitgevoerd kan worden; wordt vervolgt.

de plattegrond van het ontwerpsfeerbeeld van het uitzicht

oplossing voor de linker terras afscheiding

oplossing voor de rechter terras afscheiding