Een Woonhuis in de Vlist

Deze mensen wilde uit de stad naar een landelijke omgeving. Na een lange en intensieve zoektocht vonden ze een huis in de Vlist gevonden; midden in het groene hart ver weg van wegen en masten. Ze kochten een kavel aan de dijk met een woonhuis, een schuur en een stal. Samen met Zina al Edany; architect, is er een plan van aanpak gemaakt waarin we de bestaande kwaliteiten hebben bewaard en versterkt met nieuwe toevoegingen. Bedoeling van dit plan is om elke inspanning te leiden naar een eindbeeld als  omschreven in dit plan; compleet met ontwerpen, materialen, kleuren en financieen. Het concept en planaanpak voor het gehele bezit
1. Het Oude Huis
Het bestaande woonhuis blijft zoveel mogelijk onaangetast. Ondanks dat voor het bouwen geen architect is aangetrokken, heeft dit woonhuis een aantal kwaliteiten. Zo zijn op de begane grond alle verblijfsruimtes naast elkaar geplaatst en georiënteerd op het zuid-oosten zodat de zon een groot deel van de dag deze kamers verlichten. De ‘zondagse kamer’ bevindt zich aan voorzijde zodat gezien en gehoord kan worden, of er iemand op het erf komt. De verblijfsruimtes op de 1e verdieping zijn ook naast elkaar geplaatst waarbij de badkamer tussen beide slaapkamers is geplaatst met een dakkapel ook gericht op het zuid-oosten om de zon een groot deel van de dag binnen te krijgen. De slaapkamer aan de achterzijde heeft ramen op het noord-oosten (de ochtendzon) en kijkt over het eigen landgoed en verder. De slaapkamer aan de voorzijde heeft ramen op het zuid-westen (de avondzon) en kijkt over de Oost-Vlisterdijk en verder. Om meer ruimtelijkheid te krijgen zijn een aantal voorstellen gedaan om het interieur van de woning aan te passen. Zeker is het noodzakelijk om de woning te verduurzamen aangezien er geen isolerende voorzieningen zijn aangebracht.2. De Moderne Nieuwbouw
Als contrast met het oude komt er ook iets nieuws waardoor het één het ander versterkt; ‘wit is pas echt wit op een zwarte ondergrond’. De Moderne Uitbouw is maar één ruimte maar wel met verschillende hoogtes en verschillende ‘buitens’. De Moderne Uitbouw wordt uitgevoerd als een venster met uitzicht op de groene omgeving. Een kozijn van staal en een groot raam. Het grote raam vouwt zich in zijn geheel open. Het kozijn is van geroest staal, Cortenstaal; een materiaal wat veelvuldig voorkomt in deze omgeving. Op het terras boven de sloot is het karakteristieke slagenlandschap waarneembaar en biedt een mooie opstap voor een schaatstocht in winterse maanden.3. De Grote Garage

De Grote Garage is bouwkundig goed en kan zeker gehandhaafd blijven. De kolomvrije overspanning is gunstig om de ruimte vrij in te delen en voldoende manoeuvreerruimte te krijgen voor te stallen voertuigen. De bestaande binnenwanden kunnen eventueel vervallen waardoor er ruimte ontstaat om een efficiënte indeling te maken. Aan de voorzijde dient een passende garagedeur geplaatst te worden en in de zijgevels zorgen nieuw geplaatste ramen voor voldoende daglicht binnen. Eventueel kan aan de buitenzijde van het metselwerk een nieuw gevelmateriaal geplaatst worden in combinatie met de wand van het Buiten-Buiten.4. Het Buiten-Buiten

Het Buiten-Buiten is de plek waar je in de beschutting kunt genieten van het buiten; in de warmte van de zon, tijdens de regen onder een scherm, in de luwte uit de wind of onder de sterren in de nacht. Het oudste en onbruikbare gedeelte van de garage wordt gesloopt. De vloer en de wand blijven bestaan en worden opnieuw bekleed. In de oude wand komen een aantal openingen en aan de nieuwe open pergola hangen heerlijke druiven en een  uitschuifbaar scherm. Vanaf deze plek heb je zicht op het eigendom, over het gehele landgoed.5. De Vervallen Schuur
De Vervallen Schuur laten we even zoals het is. Hij is lelijk maar misschien kan hij voorlopig een nieuwe ‘huid’ krijgen. De ruimte is enorm en de vraag is of je deze ruimte terug mag bouwen nadat de schuur gesloopt is (zie bestemmingsplan). Het Rechte Pad loopt in ieder geval dwars door de schuur zodat de zichtlijn over het landgoed niet verstoord wordt. Het scheurt de schuur in tweeën waardoor veel mogelijkheden ontstaan; een gastenverblijf, een kantoortje of een atelier, het 2e huisje met een entresol of misschien toch een sauna met een hot-tub eventueel gekoppeld aan de houten steiger; mogelijkheden te over. Nu doen we niets maar straks weet je wat je wilt.
6. Het Erf met de Boom
Het Erf met de Boom is al klaar. De grote Walnoten boom op dit erf is dé hoofdrolspeler van het huisje-boompje-beestje. Met alle middelen moet getracht worden om deze boom te handhaven. De volwassenheid en de vorm van de boom is uniek en levert heerlijke noten voor heerlijke gerechten; wie heeft er nu een walnoot in zijn tuin? Het voorerf is bestemd voor bezoekersparkeren en de eigen auto’s. Het is belangrijk dat het grint blijft liggen zodat gehoord kan worden wanneer er iemand op het erf komt. Het grint vergt geen onderhoud en maar zal wel duidelijker afgekaderd moeten worden met stalen rechte strippen aan de randen. Zo ‘loopt’ het grint niet weg naar de groenborders. Vanaf het Het Erf met de Boom, kom je op Het Rechte Pad, een opstap naar het landgoed.
7. De Fruitige Boomgaard
 
De Fruitige Boomgaard dient zeker gehandhaafd te blijven. De fruitboom die eventueel op de plaats staat van de Moderne Nieuwbouw dient zorgvuldig herplaatst te worden. Samen met nieuwe en gevarieerde fruitbomen zorgen deze voor een rustige landelijke tuin. Je krijgt meer contact met de seizoenen en kunt heerlijk genieten van het eigen fruit; eventueel ingepot.8. Het Donkere Bos

Het is nu nog niet veel dit Donkere Bos, alleen nog maar een paar enorme coniferen, maar het begin is er. Alle zaailingen en stekjes van overal en iedereen van diverse bomen worden vanaf nu hier geplant. Uiteindelijk zal het uitgroeien tot een ‘heus’ arboretum. Goed voor de vogels en goed voor je zelf. Als contrast in de enorme ruimte van de Vlist biedt het bos de mogelijkheid om je ‘op te sluiten’, tussen de bomen en de vogels. In één van de bomen is een kleine boomhut waar je je terug kunt trekken en alles kan bezien vanaf een ander nivo.9. Het Rechte Pad

Het Rechte Pad is de ader over het eigendom en rijgt alle functies, gebouwen en buitens, aan elkaar. Het begint aan de dijk en eindigt in de achtersloot. Het pad is geen versteende strook in de grond die het landgoed in tweeën splijt maar een ‘catwalk’ die over het landgoed zweeft. Het landschap loopt onder het pad door en vormt geen belemmering voor planten en dieren. Tevens kan onder dit pad de nodige kabels en leidingen opgenomen worden om de verschillende functies met elkaar te verbinden. Minimale led-verlichting maken het pad ’s-nachts mysterieus en veilig begaanbaar.10. De Houten Steiger

De Houten Steiger is de verste plek van het huis. Het is eigenlijk een eilandje, nóg verder weg dan het huis in de Vlist. Hier komt niemand en niemand kan je hier storen; je komt echt tot rust, alleen of even met zijn tweeën. Je hebt uitzicht over het groen, de verte en de horizon, met je voeten in de sloot. De steiger is van hout en misschien ligt er een klein bootje, een paar comfortabele stoelen met een tafeltje in ieder geval. En misschien wat elektra om je eigen koffie te zetten en te genieten van de zachte muziek uit het transistorradiootje. Of met een heerlijke whisky aan het kampvuur turend naar de sterren.Het dorp de Vlist is een typisch Hollandse lintbebouwing gelegen aan het water de Vlist welke aan beide zijden wordt bedwongen door dijken; de Oost-Vlisterdijk en de West-Vlisterdijk. Het karakteristieke slagenlandschap is gericht op deze Vlist. Voor het ontwerp van het woonhuis aan de Oost-Vlisterdijk 11a, is dit slagenlandschap een van de ontwerpuitgangspunten alsmede de horizon, het uitzicht, de bezonning en de overige bouwwerken op het eigen kavel.Impressie van het landelijke karater.Het woonhuis met garage. De kavelvorm, het bestaande woonhuis, het gele vlak als nieuwe aanbouw. Het gearceerde gedeelte is een stuk grond met een grote boerenschuur die later is aangekocht en bij het plan is betrokken.OntwerpschetsenEen van de uitgangspunten voor het ontwerp van de uitbouw is dat deze los blijft van het bestaande woonhuis. Zo kan deze een eigen architectuur krijgen, ook omdat de soberheid van het bestaande woonhuis geen uitgangspunt is voor de nieuw te maken uitbouw. Gezocht is naar een juiste verhouding tussen het bestaande woonhuis en de nieuwe uitbouw binnen de grenzen van het bestemmingsplan, de woonwensen en de relatie met het bestaande woonhuis. Het bestaande woonhuis blijft immers het hoofdgebouw en de uitbouw is hieraan ondergeschikt. Een lange zichtlijn loopt door het bestaande woonhuis en de nieuwe uitbouw heen en rijgt alle ruimtes aan elkaar. Beginnend in een nieuw te maken bloemkozijn aan de voorzijde van het bestaande woonhuis, door de woonkamer, de winterkamer, de eetkamer, de woonkeuken, het tussenlid en eindigend in de nieuwbouw.Ontwerpschets verdieping en kopgevelOntwerpschets badkamerOntwerpschets gevel nieuwe aanbouwOntwerpschets begane grondOntwerpschets verdieping en doorsnedeOntwerpschets dakOntwerpschets nieuwe achtergevel en impessieOntwerpschets doorsnede nieuwe aanbouwOntwerpschets bestaande woning en nieuwe aanbouw met detai
lImpressie nieuwe erkerMaterialen overzichtDe kostenverdeling is een opzet om de kosten te beheersen. Het beschikbare budget vormt het uitgangspunt. Aangezien in deze voorlopige ontwerpfase teveel exacte gegevens ontbreken om een duidelijke begroting te maken, kan er met deze kostenverdeling inzicht gegeven worden in het uit te geven budget. Het document is dynamisch en dient bijgehouden te worden zodra er keuzes en uitgaven zijn gemaakt.opdrachtgever: Raymond en Angela de Vries