Een Monument in Den Haag

Voor een monument in Den Haag zijn een aantal detaileringen ontwikkeld. De eigenaar wilde het ongeisoleerde monument aan de buitenzijde isoleren maar de gemeente was bang dat hierdoor het karakter van het gebouw teveel zou worden aangetast. Met minimale ingrepen zijn de karakteristieke bestaande detaileringen aangepast. Op een eenvoudige maar heldere manier  van schetsen zijn de details gemaakt. Deze schetsen zijn gebruikt voor de presentatie bij de gemeente en de prijsvorming bij de aannemers.


Detailering kilgoot i.c.m. isolatie
bestaande detailering van de kilgoot     nieuwe detailering van de kilngoot


Detailering gootlijst i.c.m. isolatie
bestaande detailering van de gootlijst     nieuwe detailering van de gootlijst


Detailering goot i.c.m. isolatie
bestaande detailering goot i.c.m. isolatie     nieuwe detailering goot i.c.m. isolatie


opdrachtgever; Maarten van Breemen