25 jaar architectuur in fragmenten

 

Wooncomplex ‘De Boulevard’ in Enschede
Een binnenstedelijk wooncomplex met gedifferentieerde woningtypologieën, commerciële ruimtes, parkeersouterrain aan een gemeenschappelijke stadstuin. De wens van de opdrachtgever was om de hoogste toren van Twente te bouwen. Na veel overleg en het toevoegen van een ‘openbaar’ observatiedek in de toren op 104 meter hoogte, ging de gemeente akkoord en kon worden begonnen met de uitvoering. Werkzaam als verantwoordelijk project-architectSportgebouw in het Multi Functioneel Centrum “Skoatterwold’ in Heerenveen

Dit sportgebouw is onderdeel van een groter complex aan de rand van Heerenveen. Uitdaging was om met minimale middelen en toevoegen van maatschappelijke voorzieningen die geld opleverde, het sportgebouw te financieren. Op de verdieping de sportvoorzieningen met een buitenveld op het terras. Op de begane grond de verschillende maatschappelijke voorzieningen als een politiepost, een supermarkt, gemeentelijke informatiecentrum en een horecavoorziening. Werkzaam als meewerkend project-architectPresentatieruimte in het bedrijfsgebouw van ‘Vida Verde’ in Honselersdijk

Rijkelijk laat werd gevraagd om een presentatieruimte te bedenken in een reeds ontworpen bedrijfsgebouw wat ook al in aanbouw was. Het bedrijf exporteerde planten en aanverwante artikelen. Door op het dak een kas te plaatsen, waar het kweken van de planten kon worden getoond, en het maken van een oplopende presentatieruimte van de entree naar deze kas op het dak, kon met minimale verstoring van het in gang zijnde proces, worden voldaan aan de vraag. In de presentatieruimte komen vogels, vlinders, planten en bloemen en een waterbeekje voor. Werkzaam als verantwoordelijk project-architectWoontoren ‘Wijnhaeve’ in Rotterdam
Als aanvulling en beëindiging van de gevelwand aan de Wijnhaven werd deze bronzen woontoren ontworpen als evenwicht op het bestaande Witte Huis. De opdrachtgever wenste een ontwerpstijl als die van de woontoren in Enschede. De complexiteit van het project zat in de medewerking van de gemeente; aangezien er geen visie was op dit gebied, heeft dit de nodige tijd en inspanningen gekost. Na het vaststellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden, tezamen met de andere initiatiefnemers in dit gebied, kon snel gebouwd worden. Dit resulteerde o.a. in complexe geprefabriceerde gevelelementen (constructief, bouwfysisch en esthetisch. Werkzaam als verantwoordelijk project-architectInterieuraanpassing restaurant en hotelkamers Parkhotel Den Haag
In deze opgave werd er gezocht naar modernisering van het verouderde restaurant. De oplossing was een paviljoen als restaurant in de grote groene tuin. Hierdoor kon op de oude plek van het restaurant in het bestaande gebouw, 3 nieuwe typen hotelkamers worden gemaakt. Werkzaam als creatief-architectKantoorgebouw 'Klaverblad' in Zoetermeer
Een campus van losse kantoorgebouwen om een binnentuin op een parkeergarage. Het hoofdgebouw waar de verzekeringsmaatschappij zelf gebruik van maakt heeft een Berlagiaans interieur met zorgvuldig gekozen materialen en detaileringen. Door tijdsdruk en een beperkt ontwerpbudget zijn mijn orginele ontwerpschetsen gebruikt in het definitief ontwerp. Hierdoor was het niet nodig om deze over te zetten naar computertekeningen wat een kostenbesparing in deze fase opleverde. Werkzaam als creatief/productief-architect.